Bez podpory občas ztratí motivaci i ti nejsilnější.

Naše poslání je pomáhat mladým lidem z dětských domovů a pěstounské péče:

-   V kariérním a osobním rozvoji ...

  • objevujeme v nich jejich nadání a dovednosti a seznamujeme je s širokou paletou povolání;
  • zajišťujeme a financujeme kurzy, exkurze, semináře, stínování a workshopy;
  • motivujeme je k výběru povolání nebo dalšího vzdělávání, které je bude bavit a naplňovat;
  • učíme je, jak napsat životopis, jak si najít práci, jak úspěšně zvládnout pracovní pohovor;
  • přibližujeme jim požadavky pracovního trhu.

... protože chceme, aby uspěli na trhu práce.

-   S přípravou na samostatný život po odchodu z dětského domova …

  • snažíme se v nich vzbudit zájem o jejich budoucnost;
  • zvyšujeme informovanost o životě mimo dětský domov;
  • připravujeme je na nové situace a problémy, které mohou nastat;

   … protože chceme, aby žili spokojený život a nebyli závislí na cizí pomoci.


Etický kodex

 

 

 

Sponka 1
Sponka 2
Sponka 2
Sponka 3