Zařízení ústavní výchovy 2016/2017

zařízení web

Dětský domov
Toto zařízení je určeno zejména pro děti, které nemají rodiče a nebo, o které se rodiče nemohou nebo nechtějí starat. Dětský domov má za úkol vzdělávat a vychovávat. Plní také funkci sociální. Účelem dětského domova je zajišťovat péči o děti s nařízenou ústavní výchovou, které nemají závažné poruchy chování.

Diagnostický ústav
Jedná se o zařízení, do kterého se dostávají děti s poruchami chování. Slouží k psychologické a speciálně pedagogické diagnóze dětí, k jejich výchově a péči o ně.

Dětský domov se školou 
Do dětského domova se školou mohou být umísťovány děti zpravidla od 6 let do ukončení povinné školní docházky. Nemůže-li se dítě po ukončení povinné školní docházky pro pokračující závažné poruchy chování vzdělávat ve střední škole mimo zařízení nebo neuzavře-li pracovněprávní vztah, je přeřazeno do výchovného ústavu.

Výchovný ústav 
Do výchovného ústavu jsou umísťováni mladiství se závažnými poruchami chování, u nichž byla nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova.


Vybraná zařízení sociálních služeb 2016/2017

 Vybraná zařízení web

Azylové domy
Azylové domy jsou určeny pro ženy i muže, rodiče s dětmi, osobám fyzicky i psychicky týraným (domácí násilí). Individuální podpora je poskytována po dobu nezbytně nutnou prostřednictvím celodenního bydlení, hygieny, možností stravování a motivací k návratu do společnosti.

Domy na půli cesty
Domy na půli cesty jsou určeny mladým do 26 let, kteří nemají uspokojivé zázemí (jsou propuštěni z ústavní nebo ochranné výchovy, nemají, kde bydlet, zažívají domácí násilí)

Noclehárny
Posláním Noclehárny je poskytnout pomoc mužům a ženám (ve věkové skupině od 18 let výše) bez přístřeší, důstojné uspokojení základních lidských potřeb, (poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí přenocování) a v případě zájmu také poskytnutí základních informací o sociálních službách, které by mohly pomoci s řešením jejich nepříznivé situace.


Pozn. Z dětských domovů odejde ročně více jak 1000 dětí, které mají několik možností, kam se uchýlit. Jednou z nich je získání sociálního bydlení či bydlení v “domě na půli cesty”, dále pak samostatný pronájem nebo spolubydlení nebo návrat domů k rodině. Některé z dětských domovů mají také své “startovací byty”, kde se děti učí samostatnosti (v těchto bytech už nežijí 24 hodin denně pod dozorem vychovatelů).

Domy na půli cesty dle krajů:

Domy na půli web


Počet dětí v dětských domovech 2016/2017

V celé České republice:

pocetdeti

Dle regionů: 

regiony


Přijetí a odchody dětí z dětských domovů 2016/2017

prichodyodchody


Statistiky z Ústeckého kraje (rok 2016)

Ve spolupráci se společností KPMG Česká republika s.r.o. jsme v rámci projektu Roadshow s Veronikou provedli dotazníkové šetření, jehož výsledky si můžete prohlédnout níže. 

Počet dětských domovů:  15 dětských domovů z Ústeckého kraje 

Počet respondentů:  
165
Počet dívek:  97 (58,8 %)
Počet chlapců:  68 (41,2 %)

Průměrný věk respondentů:  15,7 let (dívky 15,4 %), (chlapci 16,2 %)
Průměrná doba do odchodu z domova: 3,2 roky

Čeho se mladí lidé z dětských domovů nejvíce obávají:

Další hendikepy pro úspěšné hledání zaměstnání:


Kde chtějí pracovat:

  • gastronomie (kuchař, cukrář, barman) 27 %;
  • pánská řemesla (zedník, truhlář, údržbář, zahradník, automechanik, elektrikář, instalatér) 24 % všech respondentů; více než ½ chlapců předpokládá uplatnění v řemeslech;
  • pedagogika, sociální činnost, zdravotnictví 15 %; více než ¼ všech dívek;
  • kadeřník 7 %;
  • podnikání, ekonomie, finance 3 %;
  • ostatní 24 %.

Průměrná očekávaná mzda na základě dosaženého vzdělání:

Průměrný očekávaný plat: 17 213,-

  • Ti, co již mají pracovní zkušenosti: 17 742,-;
  • ti, co ještě nemají pracovní zkušenosti: 16 482,-;
  • ti, kteří umí angličtinu na komunikativní úrovni očekávají minimální plat 22 000,-;
  • zajímavost: ti s nedokončeným základním vzděláním očekávají vyšší plat než ti se základním či s výučním listem.


Na koho se obrátí po odchodu z DD, když budou mít potíže:


Pouze 2 % mladistvých se po odchodu z domova obrátí s prosbou o pomoc na neziskovou organizaci, a to jich máme více než 100 specializovaných na pomoc sociálně hendikepovaným mladistvým.
 
 
 
Sponka 1
Sponka 2
Sponka 2
Sponka 3