ROZHLED 3. KOLO

Rozhled 3. kolo byl zaměřen výhradně na zlepšení dovedností
v přípravě životopisu a hledání své vysněné práce.

Detail 3. Rozhledu

 • Oblast: Ústí nad Labem
 • Období: říjen – prosinec 2014
 • Počet účastníků: 15

Projekt Rozhled odstartoval 6. října v Ústí nad Labem. Díky podpoře společnosti České Radiokomunikace jsme mohli nabídnout projekt
10 účastníkům z dětských domovů ve věku 15 – 19 let, kteří se zajímají převážně o technické obory.

Úvodní seminář proběhl 6. října v dětském domově Střekov v Ústí nad Labem.
Jeho obsahem bylo představení celého projektu a našeho týmu. Rozdali jsme účastníkům deníky Rozhled,
do nichž si mohli v průběhu celého projektu zaznamenávat všechny poznatky z exkurzí, stínování a seminářů,
a které jim po skončení projektu zůstaly, aby do něho mohli kdykoliv nahlédnout.
Pro děti jsme vlastnoručně připravili nějaké dobroty na posilněnou, které měly veliký úspěch
a rychle se po nich zaprášilo a poté jsme si společně zahráli hru na povolání.

Nové workshopy a semináře

Kromě tradičních roz(h)ledovských aktivit jako jsou exkurze
a stínování nás čekalo také kariérní poradenství a to v nové podobě skupinového workshopu s expertkou Evou Valentovou, během něhož si účastníci vytvářeli své vlastní myšlenkové mapy, jimiž se inspirovali při tvorbě koláží na téma „My dream job“.

To však nebyla jediná novinka, která na účastníky čekala.
Podařilo se nám rozšířit nabídku seminářů pro děti a to o:

 • seminář etikety,
 • seminář „Jak se chovat u pohovoru“ od personalistů O2,
 • seminář „Jaké si to uděláš, takové to máš“,
 • seminář „Jak hledat práci na internetu“.

 

Příběhy naší společné pomoci

Krásné příběhy dětí, kterým jsme společně pomohly najít směr a uspět v osobním i kariérním životě. Příběhy dětí, kterým jsme splnily sny. Všechny příběhy

Štěpánka

Dětský domov
„Doufám, že nadále zůstaneme v kontaktu a budeme se navštěvovat v dětském domově ale i mimo něj. Holky jsou podporou pro všechny a ukazují nám, že není nic, co bychom nezvládli, nebo by se nedalo zařídit.“

Jirka

Sedmičlenná rodina, nejstarší ze sourozenců
„Jsem, rád, že takoví lidi, kteří pomáhají ostatním existují. Protože spousta z nás takovou pomoc, anebo dobré nasměrování do života potřebujeme.“

Žaneta

Dětský domov od roku 2014
„Nadání a dovednosti mi nabízí možnosti, které se dětem v rodinách mnohdy nedostává. Chtěla bych tímto poděkovat zakladatelům této neziskovky, která pomáhá a rozvíjí životní sny nejen mně, ale i dalším dětem…“

Lukáš

18 let, dětský domov
„Díky kontaktům od Nadání mám všude otevřené dveře a nebojím se Denise a ani Lindě napsat, když mám nějaký problém. Vím, že mi vždy pomohou a při nejlepším mě
nasměrují a já si pak zbytek zařídím sám…“

Sandra

Dětský domov
Úspěch na prvním pohovoru a možnost vyzkoušet odlišný pracovní trh ji poskytla další obzory. ,,Nebojte se občas riskovat a jít zatím, co chcete. Můžete zažít perfektní chvilku, na kterou nikdy nezapomenete.”

Kryštof

17 let, pěstounská péče
„Projekt Roz(h)led Samsung Digital Academy mi rozšířil obzory. Uvědomil jsem si, co chci dělat v budoucnu a čím chci být. Chci vystudovat vysokou školu, v pruběhu studia chodit na brigádu v oboru, …“

Exkurze

 • Autocentrum Plus
 • Kojenecké ústavy Ústeckého kraje, p. o.
 • Pekárna Povrly, Cukrárna Barborka
 • Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, p. o.
 • Ford Homolka, Domov pro seniory Bukov, p. o.
 • Veterinární klinika Mi-Vet, s. r. o.
 • Agrokomplex spol. s r. o., Zdemar Ústí nad Labem s.r.o.
 • Tisk Horák a. s., Chironax Dental Labor s.r.o.
 • Soukromá mateřská školka Domino, CDL System, a. s.
 • Google Czech Republic, s. r. o.
 • Samsung Electronics Czech and Slovak s. r. o.

Stínování

 • Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
 • Jiří Hrstka Maso Uzeniny

Kariérní poradenství

Do Ústí nad Labem zavítala kariérní poradkyně celkem dvakrát.
Poprvé připravila pro děti skupinový workshop, kde si všichni vytvořili svou myšlenkovou mapu, snažili se najít své silné a slabé stránky
a zmapovat sami sebe. Na závěr workshopu účastníci vytvářeli koláže na téma „My dream job“ a následně je prezentovali ostatním.

Během druhé návštěvy účastníci konzultovali s kariérní poradkyní svůj životopis, tentokrát již formou individuálních sezení. Zahrnuly do něho veškeré podstatné podněty a poznatky z exkurzí a seminářů a mohli se zeptat na cokoliv, co se jim zdálo nejasné.

Závěrečný seminář

Závěrečný seminář proběhl trochu netradičně. Rozhodli jsme se jej uspořádat ve velkém stylu.

Oslovili jsme tedy Theatro Music Club, zajistili program, pozvali hosty a mohlo se začít! Závěrečný seminář se uskutečnil 15. prosince 2014 pod názvem T(h)eatrální večírek. Dětem byla slavnostně předána osvědčení o absolvováná projektu Roz(h)led a odměna za poctivost a zodpovědnost během projektu v podobě telefonů či tabletů, které jim věnovala společnost Samsung Electronics.

Za finanční podporu tohoto projektu děkujeme společnosti České Radiokomunikace a. s., a za věcné dary společnosti Samsung Electronics Czech and Slovak s. r. o.

Bez vás by to nešlo

Kontaktní informace

Kanceláře:
Hradčanská Office Center
Milady Horákové 116/109
160 00 Praha 6

Datová schránka: ID: 6j32yja

Fakturační údaje

Nadání a dovednosti o.p.s.
Klimentská 1246/1
110 00 Praha 1
IČ: 242 95 124

Číslo účtu: 107-2573200287/0100
Číslo transparentního účtu: 107-7444850227/0100

IBAN: CZ3601000001072573200287
BIC/SWIFT: KOMBCZPP

Online

Pomáhejte společně s námi. Dejme mladým lidem šanci na lepší budoucnost a pomozme jim najít jejich práci snů.

Kontaktní informace

Kanceláře:
Hradčanská Office Center
Milady Horákové 116/109
160 00 Praha 6

Telefon: +420 724 85 22 38
E-mail: info@nadaniadovednosti.cz

Datová schránka: ID: 6j32yja

Fakturační údaje

Nadání a dovednosti o.p.s.
Klimentská 1246/1
110 00 Praha 1
I4: 242 95 124

Číslo účtu: 107-2573200287/0100
Číslo transparentního účtu: 107-7444850227/0100

IBAN: CZ3601000001072573200287
BIC/SWIFT: KOMBCZPP

Pomáhejte společně s námi. Dejme dětem šanci, aby jejich první kroky z dětského domova byly opravdu úspěšné.