ROZHLED
aneb první kroky do života

Jedná se o čtyřměsíční mentoringový program zaměřený na volbu správné
kariéry, rozvoj nadání a dovedností a následného osamostatnění se a
uplatnění se na trhu práce.

Projekt je určený mladým lidem ze sociálně slabých vrstev či jinak
znevýhodněného prostředí (komplikovaná situace v rodině, neúplná rodina,
pěstounská péče či pobyt v dětském domově, nemoc nebo úmrtí v rodině,
špatná finanční situace, aj.).

Seznamte se s Rozhledem

17 – 20 let (3. – 4. ročník střední školy)

Projekt Rozhled je realizován po jednotlivých kolech, kdy každé kolo trvá 4 měsíce a je vždy zacíleno do vybrané lokality.

Aby byl zajištěn individuální přístup, zpravidla bývá v jednom kole 20 účastníků.

Každý rok jsou realizovány 3 kola projektu.

Co děti v projektu čeká?

• 3 víkendové workshopy (workshop v sobotu i v neděli),
• 3 denní Career days v Praze (neděle – úterý),
• mentoring,
• exkurze a stáže do firem a organizací v regionu,
• placený kurz pro každého účastníka dle jeho zaměření,
• individuální kariérní poradenství,
• individuální plán následných aktivit po skončení projektu.

A co jim projekt přinese?

• Zvýší se jejich šance uplatnit se v oboru,
• osobnostní rozvoj, připraví je na konkrétní situace, zvýší se jejich sebevědomí,
• získají možnost podívat se do společností v jejich oboru,
• probereme s nimi možnosti dalšího studia či podnikání,
• naučí se, jak se prezentovat a jak se chovat při jednání,
• získají kontakty na mentory a odborníky v oboru,
• připravíme je na osamostatnění se.

Statistiky

Děti ze sociálně znevýhodněných rodin, patří na pracovním trhu mezi jednu z nejohroženějších skupin. Častou příčinou bývá absence pozitivních vzorů a pracovních návyků, chybějící finančně-právní gramotnost a povědomí o tom, jak široká paleta povolání existuje.

V rámci projektu proběhlo v 10 dětských domovech dotazníkové šetření. Zapojilo se do něj 113 dospívajících dětí, které by se už měly připravovat na okamžik, kdy se o sebe začnou starat samy.

Čeho se dospívající děti v dětských
domovech nejvíce obávají

Více než

82 %

se obává hledání bydlení a
s tím spojených záležitostí.

Necelých

73 %

se bojí, že nenajde
zaměstnání.

76 %

se obává možných
finančních problémů.

Celých

66 %

uvedlo, že vůbec neví, zda se
naučí samostatnému životu.

Jednotlivá kola projektu

Kontaktní informace

Kanceláře:

Písecká 2342/11
130 00  Praha 3
Datová schránka: ID: 6j32yja

Fakturační údaje

Nadání a dovednosti o.p.s.
Klimentská 1246/1
110 00 Praha 1
IČ: 242 95 124
Číslo účtu: 107-2573200287/0100
Číslo transparentního účtu: 107-7444850227/0100
IBAN: CZ3601000001072573200287
BIC/SWIFT: KOMBCZPP

Sledujte nás na sociálních sítích

Kontaktní informace

Kanceláře:
Hradčanská Office Center
Milady Horákové 116/109
160 00 Praha 6

E-mail: info@nadaniadovednosti.cz

Datová schránka: ID: 6j32yja

Fakturační údaje

Nadání a dovednosti o.p.s.
Klimentská 1246/1
110 00 Praha 1
I4: 242 95 124

Číslo účtu: 107-2573200287/0100
Číslo transparentního účtu: 107-7444850227/0100

IBAN: CZ3601000001072573200287
BIC/SWIFT: KOMBCZPP

Pomáhejte společně s námi. Dejme dětem šanci, aby jejich první kroky z dětského domova byly opravdu úspěšné.