Náš tým

Tým Nadání a dovednosti má za úkol pomáhat dětem ze sociálně
znevýhodněného prostředí. Organizovat projekty, workshopy nebo exkurze,
které těmto dětem pomohou se vstupem do dospěláckého života.
A získávat materiální a finanční prostředky pro tyto projekty.

Realizační tým

Linda Hurdová

Zakladatelka a ředitelka společnosti

Linda je hlavou a srdcem Nadání. Ve společnosti působí nejdéle, téměř od samého počátku, kdy naskočila po prvních třech měsících fungování. Nadání si vzala…

Tereza Malíková

Manažerka projektu CAREER BOOST

Terka šéfuje projektu CAREER BOOST, který pomáhá mladým lidem s volbou té správné kariéry a osobním rozvojem. Studovala školu se sociálním…

 

Karina Kuběnková

Projektová koordinátorka

Karin vystudovala vysokou školu se zaměřením na podnikání a marketing.
Dříve pracovala jako asistentka administrativy a obchodu, kde měla na starosti organizaci celého chodu kanceláře, komunikaci s dodavateli, zákazníky a stala se spojujícím článkem oddělení marketingu, obchodu a logistiky.
Ve svém volném čase ráda poznává nové lidi a zajímavá místa, sportuje s kamarády, vzdělává se v oblasti zdraví nebo se věnuje pravidelné výuce francouzského jazyka.

 

Připravujeme.

Připravujeme.

Připravujeme.

Lektoři, dobrovolníci, kariérní poradci

Valery Senichev

Lektor, kariérní poradce

Valery je členem Fora European Diversity Management (FEDM), jedním z autorů evropského vzdělávacího certifikačního programu ECQA Diversity Manager, trenér a kariérový poradce. Zajímá se o přístupy k volbě kariéry, osobní rozvoj, hledání smysluplné práce a spokojenost v životě (motivace, priority).

Valery se v našich projektech věnuje kariérnímu poradenství a vzdělávacím workshopům.

LinkedIn

Ivana Štěrbová

Lektorka, kariérní poradkyně

Ivana Štěrbová působí dlouhodobě „na volné noze“. Poskytuje kariérní poradenství na Universitě Karlově a také zájemcům, kteří k ní přicházejí soukromě. Již řadu let se věnuje také koučinku a to jak osobnímu, tak kariérnímu. Již 20 let se zabývá oblastí personalistiky a lidských zdrojů. Její hlavní specializací je oblast náboru zaměstnanců do firem. Působí jako externí personalistka v několika firmách a tudíž do firem často přináší velice cenný pohled zvenku.

Ivana se v našich projektech věnuje kariérnímu poradenství a vzdělávacím workshopům.

LinkedIn

Daniel Šeiner

Fotograf

Daniel je vystudovaný fotograf s dlouholetou praxí. Nadání zdědil po svém otci, který se profesionálně fotografii věnoval po většinu svého života. Neustálá potřeba se vzdělávat v oblasti fotografie, využívat nejnovější trendy a profesionální techniku dávají jeho fotografiím osobitý, čistý a elegantní styl.

Daniel pro nás zajišťuje profesionální fotky z našich projektů a jiných aktivit.

Portfolio

Lukáš Hána

Lektor

Lukáš je lektor kritického myšlení ve vzdělávacím Institutu GrowJOB. Založil a vede projekt #krimyš, v rámci kterého pořádá konferenci. Školí různě po Evropě a USA, hlavně firmy, univerzity, ale třeba i zpravodajské služby.

Lukáš pořádá workshopy na téma kritického myšlení v rámci našeho projektu ROZHLED.

LinkedIn

Anna Šmídová

Lektorka

Anna je koučkou ve financích a svou práci má podloženou hodnotami a jasnou filosofií, tak, aby měla pozitivní přínos pro všechny. Díky své praxi se věnuje také lektorování finanční gramotnosti a pomáhá nové generaci správně nakládat s financemi.

Anička pořádá workshopy v oblasti finanční gramotnosti v rámci našeho projektu ROZHLED.

LinkedIn

Denisa Dědičová

Lektorka

Denisa je od roku 2013 součástí GrowJOB Institutu, kde školí a rozvíjí témata, která pomáhají lidem být lepší verzí sebe samotných – jako je osobní vize, asertivita, efektivní vzdělávání a další. Denisa je také zakladatelkou projektu Hodnotový učitel. 

Denisa pořádá workshopy na téma sebeprezentace v rámci našeho projektu ROZHLED.

LinkedIn

Kateřina Švidrnochová

Konzultantka a lektorka

Kateřina je konzultantka a lektorka pro oblast komunikačních strategií a digitální transformace. Pomáhá týmům komunikovat mezi sebou i navenek, využívat efektivně nové technologie a zjednodušovat si práci i život díky digi nástrojům. Jednou lektorskou nohou stojí ve firmě Digiskills, druhou v českém nezisku a školství. Vede spolek NVC Brno, jehož cílem je kultivovat empatickou a efektivní komunikační kulturu v týmech.

Katka pořádá workshopy o práci s grafikou v programu Canva, a to v rámci našeho projektu ROZHLED.

LinkedIn

Dorota Madziová

Kariérní poradkyně

 

Více než 10 let se věnuje kariérovému vzdělávání a rozvoji. Založila vlastní organizaci Centrum kompetencí, je certifikovanou lektorkou švýcarské metody Mapování kompetencí CH-Q. Baví jí divadelní improvizaci, která je pro ní zdrojem inspirace při kariérovém provázení.

Dorota poskytuje našim studentům individuální kariérní poradenství. 

Kateřina Nechanická

Kariérní poradkyně

Kateřina je naše kariérní poradkyně, která v oblasti personalistiky pracuje od roku 2007 a díky úspěšné praxi v mezinárodní personální agentuře a korporátní společnosti měla možnost získat různorodé zkušenosti. Zejména v oblasti náboru napříč všemi obory a úrovněmi, školení zaměstnanců, HR marketingu a zavádění HR procesů (internship program, onboarding systém, spolupráce se středními školami). 

www.emprego.cz

Kateřina poskytuje našim studentům individuální kariérní poradenství. 

Carmen Váňová

Kariérní poradkyně, mentorka

Carmen se celoživotně věnuje podpoře dětí, mladých dospělých ve studijní volbě a dospělých ve volbě kariéry a problematice změny kariéry v kontextu aktuální životní situace klienta. Jako kariérová
poradkyně, mentorka, lektorka a HR specialistka využívá maxima svých pracovních zkušeností pro podporu jejich volby. Významným tématem práce s klienty je identifikace a využití přenositelných kompetencí pro úspěšnou kariérovou volbu. Volnočasově se věnuje profesionální kosmetické péči, kosmetické masáži a arteterapii.

Carmen poskytuje našim studentům individuální kariérní poradenství. 

LinkedIn

Lucie Turzová

Kariérní poradkyně, certifikovaná koučka a lektorka

Lucie Turzová pracovala na školách v poradenské oblasti, jako lektorka na vysokých školách, nyní se věnuji poradenství, terapii a koučování na volné noze. Ráda propojuje poznatky z různých oblastí lidské činnosti a podporuje studenty v tom, aby našli své silné stránky a zdokonalili se v oblasti, která je těší a baví.

Lucie poskytuje našim studentům individuální kariérní poradenství. 

Helena Pechová

Kariérní poradkyně

Rozvoji mládeže se věnuje více jak 5 let. První zkušenosti sbírala v HR. Po pobytu v zahraničí nastoupila do Kariérního centra na ČVUT v Praze, kde měla na starosti kariérové poradenství pro studenty nebo program Mentoring. Nyní nově působí na zahraničním oddělení stejné univerzity. Je aktivní jako mentorka a ambasadorka v Ceně Vévody z Edinburghu, metodicky podporuje rozvoj kariérového poradenství v Euroguidance a založila neziskový projekt Buď aktivní, skrze který propaguje mimoškolní aktivity pro studenty.

Helena poskytuje našim studentům individuální kariérní poradenství. 

Ivona Metelková

Kariérní poradkyně, certifikovaná koučka

Ivona je profesionální kouč, talent management konzultant a lektor se specializací na kariérní poradenství, talenty a silné stránky, komunikační dovednosti, motivaci zaměstnanců, Work-life balance a práci se stresem. Baví ji propojovat koučink a technologie. S velkou vášní navrhuje pro své klienty nové koučinkové metody ve virtuální realitě. Empatie, zájem o klienta a partnerství jsou základní atributy, které mě v mé práci vedou.

Ivona poskytuje našim studentům individuální kariérní poradenství.

Jitka Zmítková

Kariérní poradkyně

Jitka Zmítková primárně působí v neziskové organizaci Loono, kde zodpovídá za nábor, vzdělávání, rozvoj a spokojenost zaměstnanců či nastavování a zefektivňování HR procesů. Pohled náboráře využívá také na volné noze, kde se jako kariérový kouč a talentový konzultant věnuje především otázkám spojených s přípravou na výběrová řízení či hledáním a změnou profesního směru. Lektoruje témata spojená s pojmenováním a prezentací silných stránek jednotlivců či s identifikací jejich hodnot.

Jitka poskytuje našim studentům individuální kariérní poradenství.

Připravujeme.

Ambasadoři

Zdeněk Křížek

Ambasador Nadání a dovednosti

Zdeněk Křížek je uznávaným šéfkuchařem. Jedenáct let působil jako executive sous chef a šéfkuchař v mezinárodní restauraci.

Denisa Záhorská

Ambasadorka Nadání a dovednosti

Denisa Záhorská je bývalou účastnicí našich projektů, má za sebou silný osobní příběh a nyní pomáhá ostatním. Přečtěte si více o Denče na jejím webu.

Lenka Špillarová

Ambasadorka Nadání a dovednosti

Lenka Špillarová, moderátorka TV Prima, která nám již téměř dva roky pomáhá.

Stážisté

Michaela Holotňáková

Míša je studentka gymnázia a bývalá účastnice projektu ROZHLED (o své zkušenosti dokonce napsala článek). Ráda rozvíjí jak sebe, tak ostatní. Motivuje ji totiž, když za sebou vidí výsledky. Mimo jiné je členkou spolku Student Cyber Games a podílí se na realizaci a chodu soutěže v prezentačních dovednostech – Prezentiády.

Míša nám jako stážistka pomáhá s realizací projektu ROZHLED.

Připravujeme.

Připravujeme.

Správní rada

Jana Pitříková

Členka správní rady

Svetlana Valná

Členka správní rady

Veronika Kaštovská

Členka správní rady

Dozorčí rada

Vlastimil Salvet, MBA

Člen dozorčí rady

Mgr. Jitka Linhartová

Členka dozorčí rady

Adéla Salačová

Členka dozorčí rady

Kontaktní informace

Kanceláře:

Písecká 2342/11
130 00  Praha 3
Datová schránka: ID: 6j32yja

Fakturační údaje

Nadání a dovednosti o.p.s.
Klimentská 1246/1
110 00 Praha 1
IČ: 242 95 124
Číslo účtu: 107-2573200287/0100
Číslo transparentního účtu: 107-7444850227/0100
IBAN: CZ3601000001072573200287
BIC/SWIFT: KOMBCZPP

Sledujte nás na sociálních sítích

Kontaktní informace

Kanceláře:
Hradčanská Office Center
Milady Horákové 116/109
160 00 Praha 6

E-mail: info@nadaniadovednosti.cz

Datová schránka: ID: 6j32yja

Fakturační údaje

Nadání a dovednosti o.p.s.
Klimentská 1246/1
110 00 Praha 1
I4: 242 95 124

Číslo účtu: 107-2573200287/0100
Číslo transparentního účtu: 107-7444850227/0100

IBAN: CZ3601000001072573200287
BIC/SWIFT: KOMBCZPP

Pomáhejte společně s námi. Dejme dětem šanci, aby jejich první kroky z dětského domova byly opravdu úspěšné.