O Nadání a dovednosti

Naše organizace vznikla již před deseti lety, v roce 2012, s cílem pomáhat mladým lidem z dětských domovů při startu do jejich samostatného života. Soustředili jsme se výhradně na jejich osobní a kariérní rozvoj, a na rozvíjení dovedností a schopností, které pro ně bývají po odchodu z domova klíčové. Odchod z dětského domova totiž bývá kritický. Díky našemu působení jsme pomohli mnoha dětem překonat obavy z nového začátku a navedli jsme jejich životy správným směrem.

Stejně jako rostli účastníci našich kurzů a projektů, rozvíjelo se i Nadání a dovednosti. Díky silným partnerstvím a našim sponzorům se stále soustředíme na pomoc mladým lidem z dětských domovů a naši činnost jsme rozšířili i pro ty ze sociálně znevýhodněného prostředí. Šanci však dáváme i studentům z běžných rodin, kterými doplňujeme skupinu účastníků v našem hlavním projektu ROZHLED. Projekt spojuje mladé lidi z odlišného prostředí, podporuje diverzitu a sociální empatii.

Mladí lidé, se kterými pracujeme potvrzují, že jim jsou naše projekty přínosnými. Také jsou pro ně důležitým bodem pro další rozvoj. Na vlastní oči vidíme, že podporovat mladé lidi a rozvíjet jejich potenciál má obrovský smysl. Denně nám to dodává motivaci posouvat naši činnost dál.

Za všemi našimi aktivitami stojí tým nadšených lidí, včetně lektorů a dobrovolníků.

Máme jasnou vizi

Jsme partnerem mladým studentům ze sociálně znevýhodněného prostředí a podporujeme jejich osobní i kariérní rozvoj. Naším cílem je prosazení dílčích systémových změn tak, aby institucionální vzdělávání bylo propojeno s komerční praxí.

Co je naší misí? Podporujeme mladé lidi z dětských domovů a sociálně znevýhodněného prostředí. Prostřednictvím workshopů, kariérního poradenství, mentoringu či exkurzí do firem pomáháme studentům následovat své silné stránky, uspět na pracovním trhu i v dospělém životě. Dáváme jim šanci na život ve vlastní režii.

Na jakých hodnotách stavíme naše aktivity?

PODPORA podporujeme a respektujeme

KOMUNITA vytváříme komunitu, která pomáhá, propojuje a nabízí příležitosti

ROZVOJ neustále se rozvíjíme a rosteme

TRANSPARENTNOST jsme zodpovědní a máme jasná pravidla

SMYSL děláme to, co nám dává smysl 

Kontakt

Kancelář

Písecká 2342/11
130 00 Praha 3

Kontaktní informace

Kanceláře:

Písecká 2342/11
130 00  Praha 3
Datová schránka: ID: 6j32yja

Fakturační údaje

Nadání a dovednosti o.p.s.
Klimentská 1246/1
110 00 Praha 1
IČ: 242 95 124
Číslo účtu: 107-2573200287/0100
Číslo transparentního účtu: 107-7444850227/0100
IBAN: CZ3601000001072573200287
BIC/SWIFT: KOMBCZPP

Sledujte nás na sociálních sítích

Kontaktní informace

Kanceláře:
Hradčanská Office Center
Milady Horákové 116/109
160 00 Praha 6

E-mail: info@nadaniadovednosti.cz

Datová schránka: ID: 6j32yja

Fakturační údaje

Nadání a dovednosti o.p.s.
Klimentská 1246/1
110 00 Praha 1
I4: 242 95 124

Číslo účtu: 107-2573200287/0100
Číslo transparentního účtu: 107-7444850227/0100

IBAN: CZ3601000001072573200287
BIC/SWIFT: KOMBCZPP

Pomáhejte společně s námi. Dejme dětem šanci, aby jejich první kroky z dětského domova byly opravdu úspěšné.