Staň se naším dobrovolníkem

V rámci našich projektů mají účastníci, studenti převážně ze sociálně znevýhodněného prostředí ve věku 17 – 26, připravené exkurze do společností v Praze – tzv. CAREER DAYS

Hledáme dobrovolníky pro doprovázení na tyto exkurze.

Máte čas a rádi byste se do projektu zapojili?
Kontaktujte manažerku projektu Terezu Malíkovou:
607 074 438, tereza.malikova@nadaniadovednosti.cz

Detaily:

  • Exkurze se konají ve 3 časových blocích
  • je možné pomoci jako doprovod buď na všechny bloky či pouze na jeden či dva
  • cca 4 dny před konáním exkurzí obdrží dobrovolník přesné instrukce na email
  • v den konání vyzvedne dobrovolník účastníka v pražském hotelu 
  • poté již doprovází účastníka dle vytištěných instrukcí na exkurze
  • buď je oběd na exkurzích zajištěn, a nebo se dobrovolník i s účastníkem vrací na oběd do restaurace, kde si účastníka převezmeme (adresu Vám také zašleme týden před exkurzemi)
  • během exkurze je třeba účastníka párkrát vyfotit, a to kvůli reportu apod.
  • po ukončení exkurzí předává dobrovolník účastníka na domluveném místě

Co je CAREER BOOST?

Projekt CAREER BOOST aneb ROZHLED v novém trvá 5 měsíců, organizujeme jej 2x ročně, a je nabitý vzdělávacími
workshopy, kariérním poradenstvím či exkurzemi do společností. Do každého kola vybíráme 30
motivovaných účastníků (ve věku 17 až 26 let). Podporujeme všechny studenty, kteří mají různá
sociální znevýhodnění (většina je z dětského domova, dále také z pěstounské péče/rodiny se složitou
finanční situací/rodič samoživitel, aj.) Dáváme šanci i studentům z běžných rodin, a projektem tak
propojujeme mladé lidi z odlišného prostředí, podporujeme diverzitu a sociální empatii. Projekt má pro
účastníky přínos nejen v oblasti osobního a kariérního rozvoje, ale také rozvíjí jejich dovednosti.

Kontaktní informace

Kanceláře:

Písecká 2342/11
130 00  Praha 3
Datová schránka: ID: 6j32yja

Fakturační údaje

Nadání a dovednosti o.p.s.
Klimentská 1246/1
110 00 Praha 1
IČ: 242 95 124
Číslo účtu: 107-2573200287/0100
Číslo transparentního účtu: 107-7444850227/0100
IBAN: CZ3601000001072573200287
BIC/SWIFT: KOMBCZPP

Sledujte nás na sociálních sítích

Kontaktní informace

Kanceláře:
Hradčanská Office Center
Milady Horákové 116/109
160 00 Praha 6

E-mail: info@nadaniadovednosti.cz

Datová schránka: ID: 6j32yja

Fakturační údaje

Nadání a dovednosti o.p.s.
Klimentská 1246/1
110 00 Praha 1
I4: 242 95 124

Číslo účtu: 107-2573200287/0100
Číslo transparentního účtu: 107-7444850227/0100

IBAN: CZ3601000001072573200287
BIC/SWIFT: KOMBCZPP

Pomáhejte společně s námi. Dejme dětem šanci, aby jejich první kroky z dětského domova byly opravdu úspěšné.