OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Nadání a dovednosti o.p.s. zpracovává a uchovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, s účinností od 25. května 2018 také v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/ 679 ze dne 27. dubna 2016 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zkráceně GDPR).

Jaké osobní údaje zpracováváme?

 • jméno
 • adresa
 • e-mailová adresa (pokud je poskytnuta)
 • telefonní číslo (pokud je poskytnuto)
 • datum narození (pokud je poskytnuto)
 • IČO a DIČ (pokud byly poskytnuty)
 • číslo bankovního účtu (pokud bylo poskytnuto)
 • způsob získání Vašich údajů
 • výše a frekvence daru
 • způsob platby Vašich darů

Poskytování Vašich osobních údajů je dobrovolné. V některých případech jsme povinni Vaše osobní údaje uchovávat. Například pokud nám poskytnete finanční dar, je naší povinností tuto informaci uchovat deset let v našich účetních záznamech.

V případě účastníků našich projektů jde ještě o pořízený foto a video materiál, k jehož zveřejnění máme písemný souhlas.

Pro jaké účely osobní údaje uchováváme

 • pro zpracování darů
 • pro komunikaci s dárci
 • pro zaslání poděkování za dar
 • pro vystavení potvrzení o daru pro účely odpočtu z daní
 • pro informování o naší činnosti a jejích výsledcích
 • pro vyřízení Vašich žádostí či dotazů
 • pro získání zpětné vazby
 • pro úpravu Vašich osobních údajů a uplatnění Vašich práv v souladu s normami upravující ochranu osobních údajů. Například abychom vám umožnili přístup k Vašim osobním údajům.
 • pro plnění povinností vyplývajících z platných právních norem

Jaká jsou vaše práva, jako nositele osobních údajů?

Osobní údaje jsou vaše a vy rozhodujete o tom, zda je můžeme či nemůžeme využít.

Zde jsou vaše práva:

 • právo přístupu k vašim osobním údajům a jejich oprava;
 • právo výmazu a/nebo přenositelnosti;
 • právo vznést námitku proti zpracování

S vašimi přáními a dotazy vám rádi pomůžeme. Můžete se na nás obrátit na email: info@nadaniadovednosti.cz.

Kdo má přístup k Vašim osobním údajům?

Nadání a dovednosti o.p.s. nepředává osobní údaje žádným třetím stranám, do žádné třetí země nebo mezinárodním organizacím.

 

 

Kontaktní informace

Kanceláře:

Písecká 2342/11
130 00  Praha 3
Datová schránka: ID: 6j32yja

Fakturační údaje

Nadání a dovednosti o.p.s.
Klimentská 1246/1
110 00 Praha 1
IČ: 242 95 124
Číslo účtu: 107-2573200287/0100
Číslo transparentního účtu: 107-7444850227/0100
IBAN: CZ3601000001072573200287
BIC/SWIFT: KOMBCZPP

Sledujte nás na sociálních sítích

Kontaktní informace

Kanceláře:
Hradčanská Office Center
Milady Horákové 116/109
160 00 Praha 6

E-mail: info@nadaniadovednosti.cz

Datová schránka: ID: 6j32yja

Fakturační údaje

Nadání a dovednosti o.p.s.
Klimentská 1246/1
110 00 Praha 1
I4: 242 95 124

Číslo účtu: 107-2573200287/0100
Číslo transparentního účtu: 107-7444850227/0100

IBAN: CZ3601000001072573200287
BIC/SWIFT: KOMBCZPP

Pomáhejte společně s námi. Dejme dětem šanci, aby jejich první kroky z dětského domova byly opravdu úspěšné.