Naše vize, mise a hodnoty jsou jasně dané!

 

VIZE

Naší vizí je být partnerem mladým studentům a podporovat jejich osobní i kariérní rozvoj. Naším cílem je prosazení dílčích systémových změn tak, aby institucionální vzdělávání bylo propojeno s komerční praxí.

MISE

Podporujeme všechny mladé lidi, primárně ty z dětských domovů a sociálně znevýhodněného prostředí. Prostřednictvím workshopů, kariérního poradenství, mentoringu či exkurzí do firem pomáháme studentům následovat své silné stránky, uspět na pracovním trhu i v dospělém životě. Dáváme jim šanci na život ve vlastní režii.

Na jakých hodnotách stavíme vše, co v Nadání děláme?

PODPORA podporujeme a respektujeme

KOMUNITA vytváříme komunitu, která pomáhá, propojuje a nabízí příležitosti

ROZVOJ neustále se rozvíjíme a rosteme

TRANSPARENTNOST jsme zodpovědní a máme jasná pravidla

SMYSL děláme to, co nám dává smysl 

Kontaktní informace

Kanceláře:

Písecká 2342/11
130 00  Praha 3
Datová schránka: ID: 6j32yja

Fakturační údaje

Nadání a dovednosti o.p.s.
Klimentská 1246/1
110 00 Praha 1
IČ: 242 95 124
Číslo účtu: 107-2573200287/0100
Číslo transparentního účtu: 107-7444850227/0100
IBAN: CZ3601000001072573200287
BIC/SWIFT: KOMBCZPP

Sledujte nás na sociálních sítích

Kontaktní informace

Kanceláře:
Hradčanská Office Center
Milady Horákové 116/109
160 00 Praha 6

E-mail: info@nadaniadovednosti.cz

Datová schránka: ID: 6j32yja

Fakturační údaje

Nadání a dovednosti o.p.s.
Klimentská 1246/1
110 00 Praha 1
I4: 242 95 124

Číslo účtu: 107-2573200287/0100
Číslo transparentního účtu: 107-7444850227/0100

IBAN: CZ3601000001072573200287
BIC/SWIFT: KOMBCZPP

Pomáhejte společně s námi. Dejme dětem šanci, aby jejich první kroky z dětského domova byly opravdu úspěšné.