ROZHLED

Čtyřměsíční mentoringový program zaměřený na volbu správné
kariéry, rozvoj nadání a dovedností a následného osamostatnění se a
uplatnění se na trhu práce.

Seznamte se s Rozhledem

Projekt je určený pro mladé lidi ve věku 17 – 21 let. 

(studenty 3. – 4. ročníku středních škol)

Projekt Rozhled je realizován po jednotlivých kolech, kdy každé kolo trvá 4 měsíce a je vždy zacíleno do vybrané lokality.

Aby byl zajištěn individuální přístup, v jednom kole projektu je 20 účastníků.

Co účastníky v projektu čeká?

• 3 víkendové workshopy (workshop v sobotu i v neděli),
• 3 denní Career days v Praze (neděle – úterý),
• exkurze a stáže do firem a organizací v regionu,
• placený kurz pro každého účastníka dle jeho zaměření,
• individuální kariérní poradenství,
• mentoring,
• individuální plán následných aktivit po skončení projektu.

A co jim projekt přinese?

• Zvýší se jejich šance uplatnit se v oboru,
• osobnostní rozvoj, připraví je na konkrétní situace, zvýší se jejich sebevědomí,
• získají možnost podívat se do společností v jejich oboru,
• probereme s nimi možnosti dalšího studia či podnikání,
• naučí se, jak se prezentovat a jak se chovat při jednání,
• získají kontakty na mentory a odborníky v oboru,
• připravíme je na osamostatnění se.

Pomoci nebylo nikdy jednodušší

Každá pomoc se počítá. Především na vás záleží, kolika dospívajícím ze sociálně slabého prostředí
pomůžeme v jejich osobním a profesním rozvoji.

Pomáhejte společně s námi. Dejme těmto mladým lidem šanci, aby jejich první kroky do samostatného života byly opravdu úspěšné.

Jednotlivá kola projektu

Bez vás by to nešlo

Statistiky

Děti ze sociálně znevýhodněných rodin, patří na pracovním trhu mezi jednu z nejohroženějších skupin. Častou příčinou bývá absence pozitivních vzorů a pracovních návyků, chybějící finančně-právní gramotnost a povědomí o tom, jak široká paleta povolání existuje.

V rámci projektu proběhlo v 15 dětských domovech dotazníkové šetření. Zapojilo se do něj 165 dospívajících dětí, které by se už měly připravovat na okamžik, kdy se o sebe začnou starat samy.

Čeho se dospívající děti v dětských
domovech nejvíce obávají

Více než

82 %

se obává hledání bydlení a
s tím spojených záležitostí.

Necelých

73 %

se bojí, že nenajde
zaměstnání.

76 %

se obává možných
finančních problémů.

Celých

66 %

uvedlo, že vůbec neví, zda se
naučí samostatnému životu.

Kontaktní informace

Kanceláře:
Hradčanská Office Center
Milady Horákové 116/109
160 00 Praha 6

Datová schránka: ID: 6j32yja

Fakturační údaje

Nadání a dovednosti o.p.s.
Klimentská 1246/1
110 00 Praha 1
IČ: 242 95 124

Číslo účtu: 107-2573200287/0100
Číslo transparentního účtu: 107-7444850227/0100

IBAN: CZ3601000001072573200287
BIC/SWIFT: KOMBCZPP

Online

Pomáhejte společně s námi. Dejme mladým lidem šanci na lepší budoucnost a pomozme jim najít jejich práci snů.

Kontaktní informace

Kanceláře:
Hradčanská Office Center
Milady Horákové 116/109
160 00 Praha 6

Telefon: +420 724 85 22 38
E-mail: info@nadaniadovednosti.cz

Datová schránka: ID: 6j32yja

Fakturační údaje

Nadání a dovednosti o.p.s.
Klimentská 1246/1
110 00 Praha 1
I4: 242 95 124

Číslo účtu: 107-2573200287/0100
Číslo transparentního účtu: 107-7444850227/0100

IBAN: CZ3601000001072573200287
BIC/SWIFT: KOMBCZPP

Pomáhejte společně s námi. Dejme dětem šanci, aby jejich první kroky z dětského domova byly opravdu úspěšné.